OS TEUS GUÍAS POR GALICIA

Afonso X O Sabio

Afonso X O Sabio

"O monarca que de tanto mirar as estrelas se esqueceu a terra". Así se definiu a Afonso X, un rei que deixou para Galicia un legado fundamental: o principal monumento literario da lingua galega medieval, as Cantigas de Santa María.

Álvaro Cunqueiro

Álvaro Cunqueiro

É un dos grandes escritores en lingua galega. O territorio galego é é fundamental para comprender a súa obra literaria e xornalística: por unha banda, a Terra de Miranda que ten a Mondoñedo como capital, de onde procede boa parte da súa inspiración literaria e, pola outra, viaxaremos a Vigo, onde coñeceremos a súa outra faceta da escrita profesional: o xornalismo.

Andrés Avelino Comerma

Andrés Avelino Comerma

Comerma realizou importantes investigacións no campo das ciencias e das humanidades e divulgou en artigos de prensa, libros e conferencias os últimos avances tecnolóxicos do seu tempo, como o cinematógrafo, o fonógrafo, a fotografía e a luz eléctrica. Membro de varias sociedades científicas españolas e do estranxeiro, foi un home de espírito polifacético e universalista, e o seu prestixio profesional alcanzou sona mundial. Andrés Comerma é a figura homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia 2020.

Antonio Fraguas

Antonio Fraguas

Antonio Fraguas foi un dos máis destacados etnógrafos do século XX en Galicia. Promotor de institucións e incansable activista cultural, o seu interese pola historia e a etnografía levouno a percorrer en profundidade o rural galego. O noso roteiro percorre algúns dos espazos vitais e de estudo do investigador ao que se lle dedicou o Día das Letras Galegas 2019.

Asociación de amigos dos cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas

Asociación de amigos dos cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas

Os cruceiros constitúen un dos monumentos máis sobranceiros do Patrimonio Cultural Galego e forman parte da identidade cultural que nos caracteriza como pobo diferenciado. Para Castelao, os cruceiros galegos son “a máis enxebre manifestación artística do noso pobo”. Temos que destacar que Galicia é o país do mundo con maior número de cruceiros, monumentos que, ademais, presentan unha grande variedade tipolóxica e cronolóxica. Dicía Vicente Risco que todos os cruceiros galegos se asemellan pero que todos se diferencian, o que vén a confirmar a teoría de que non hai dous cruceiros iguais, incluso entre os realizados por un mesmo canteiro ou santeiro, pois en cada un podemos atopar trazos distintivos. Polo que respecta á súa cronoloxía, en Galicia podemos atopar cruceiros que van dende o século XIV ao XXI, pois na nosa terra o costume de facer e poñer cruceiros segue vivo. Co obxecto de dar a coñecer os nosos cruceiros, o Consello da Cultura Galega e a Asociación de amigos dos cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas, presentan esta serie de roteiros para animar a todas as persoas interesadas no noso patrimonio, a coñecer e visibilizar estes monumentos senlleiros, que, lamentablemente e na maioría dos casos, ou pasan desapercibidos ou son pouco valorados. O segundo xoves de cada mes publicarase un novo roteiro que permitirá coñecer a diversidade territorial, xeográfica e artística destes monumentos emblemáticos.

Castelao

Castelao

Castelao convertirase na gran figura política e identitaria da Galicia do século XX. Ilustrador, escritor, activista político e cultural, segue a ser unha das figuras máis coñecidas da Historia galega. As nosas viaxes propoñen percorrer o Barbanza, territorio da súa infancia, e Pontevedra, a cidade na que desenvolveu a súa madurez creativa e política antes da Guerra civil.

Eduardo Pondal

Eduardo Pondal

A poesía do gran bardo do Rexurdimento non se pode comprender sen o seu territorio da Costa da Morte e occidente da provincia da Coruña. As bravas paisaxes atlánticas non foron só obxecto de evocación, senón que converteu a propia e sonora toponimia destas comarcas nos heroes das súas composicións. Este longo roteiro é unha exploración da vida e obra de Pondal.

Indianos de Ares

Indianos de Ares

Aresás e aresáns, como todos os emigrantes, viaxaban alén mar co soño de "facer as Américas", tal como lles oían dicir a veciños e familiares que os precederan na súa aventura transoceánica. E aínda que a maior parte das persoas emigrantes non fixeron fortuna e encontraron ocupación nos diferentes oficios urbanos da cidade da Habana, principalmente no comercio, un pequeno grupo acadou o éxito económico e social ansiado. Nel podemos citar a Francisco Bello Casteleiro, dedicado ao negocio da pesca en Cuba, ou aos empresarios do sector do carbón Luciano Rojo López, Constantino Rodríguez Freire, ou Antonio Vilar; tamén dos negocios de ferraxería e distribución de materiais como Gaspar Vizoso Cartelle, socio de Segundo Casteleiro, donos da sociedade "Casteleiro e Vizoso, S. A.", ou a José López Martínez coa firma "Aspuru y Cia." e Nicolás López Cancela, propietario do "Sloppy Joe's Bar" entre outros. Algúns retornarán de novo a Galicia, traendo a Ares as novas formas de vida que adquiriran durante a súa estadía en América, e aínda hoxe permanece a súa pegada na arquitectura, nos negocios e no imaxinario popular.

Indianos de Ribadeo

Indianos de Ribadeo

A vila de Ribadeo é un espazo privilexiado para comprender o profundo impacto da emigración na sociedade galega entre finais do século XIX e principios do XX.

Lois Tobío

Lois Tobío

Este roteiro permite coñecer a vila de Viveiro baixo os ollos e a vida do diplomático e escritor Lois Tobío Fernández, unha das voces do galeguismo da República e do exilio, e articulador de significativos textos vinculados á historia da Galicia contemporánea.

Manuel Curros Enríquez

Manuel Curros Enríquez

Xornalista e poeta, Curros Enríquez foi unha das figuras máis destacadas da Galicia de aquén e alén mar. Compañeiro no rexurdir das letras galegas dos outros grandes poetas do século XIX, os nosos percorridos permiten coñecer os territorios ourensás que lle valeron de inspiración e un paseo urbano pola Coruña do Rexurdimento e o galeguismo.

Ramón Otero Pedrayo

Ramón Otero Pedrayo

O gran petrucio da cultura galega sempre estivo moi vinculado ás terras ourensás das que era ben coñecedor. Desde Ourense, Trasalba ou Compostela, Otero Pedrayo alimentou a súa paixón pola cultura de Galicia. Foi, sobre todo, un inesgotable polígrafo que se nutría do denso corpus cultural de Galicia. Este roteiro permítenos coñecer como influiu na súa extensa e diversa obra.

Ricardo Carvalho Calero

Ricardo Carvalho Calero

Ricardo Carballo Calero foi un dos intelectuais máis sobranceiros do século XX en Galiza. Filólogo, escritor e o gran pensador do reintegracionismo.

Rosalia de Castro

Rosalia de Castro

O noso roteiro explora o universo literario e biográfico ao redor da gran poeta de Galicia. Rosalía de Castro transitou entre Santiago de Compostela, a campiña da Amaía, Iria Flavia, Padrón e as ribeiras do Sar. Acompañados dos seus poemas, podemos coñecer como a autora teceu unha poesía no que paisaxe e vida se reúnen de xeito maxistral.

Uxío Novoneyra

Uxío Novoneyra

Dicir Uxío Novoneyra é dicir Courel, a serra do oriente lugués que foi o territorio vital a partir do cal nutriu unha poesía orixinal, limpa e directa. O noso roteiro permite percorrer a serra a cabalo dos versos do poeta.