Atlante

Atlante

Faro Nariga

Vista da cara posterior da escultura de Manolo Coia, colocaba a modo de mascarón na proa de Nariga.