Edificio da Librería de Carré

Edificio da Librería de Carré

Librería de Carré ou La Regional

Vista da fachada do edificio da rúa Real número 30 no que tivo a sede La Regional