Edificio da Librería de Carré

Edificio da Librería de Carré

Librería de Carré ou La Regional

Vista da fachada principal á rúa Real