Rúa Real

Rúa Real

Librería de Carré ou La Regional

Vista da liña de edificios na que se situaba o da libraría de Carré