Rúa Rego de Auga

Rúa Rego de Auga

Primitiva sede da Real Academia Galega

Vista dos edificios situados en Rego de Auga, a ambos lados do número 38, primitiva sede da Real Academia Galega