Casa da Matanza
14 de 27

Casa da Matanza

Casa Museo A Matanza, s/n - 15917 Santa María de Iria Flavia - Padrón. A Coruña.

Situada na aldea co mesmo nome, actualmente acolle a Casa Museo de Rosalía de Castro, que consta de diversas sección que se deben visitar con especial fluidez para rematar a tempo o roteiro. Fóra, na chamada Horta da paz, atópase unha figueira centenaria. O Museo tamén conta cun auditorio, situado nun edificio anexo. Esta casa significa quizais o punto culminante da Ruta Rosaliana, pois lembremos que ademais foi aquí onde Rosalía pasou os seus últimos días.

http://www.rosaliadecastro.org