San Domingos de Bonaval
27 de 27

San Domingos de Bonaval

Espazo biográfico Rúa Madre de San Domingos, s/n - 15703 Santiago - Santiago de Compostela. A Coruña.

No antigo convento dos dominicos de Bonaval atópase o Museo do Pobo Galego e o Panteón de Galegos Ilustres. Ata aquí trasladaron en 1891 o féretro co corpo de Rosalía. Aconséllase penetrar no templo en silencio para se ir situando nos recantos do Panteón, mirando cara ao mausoleo de Rosalía. O acto debe revestirse de respecto e intimidade, porque o Panteón é un lugar sagrado.

http://www.santiagoturismo.com/Monumentos/ficha.asp?id=95&tipo=MNT