Estación de Cornes
2 de 27

Estación de Cornes

Igrexa Avda. de Vilagarcía, s/n - 15706 Santa María de Conxo - Santiago de Compostela. A Coruña.

A primeira liña férrea galega, inaugurada en 1873, uníu Carril co barrio compostelán de Cornes. Este lugar pertenceu ao antigo concello de Conxo ata 1925, ano no que se integra ao de Santiago. Se Cornes foi a zona na que se criou Rosalía e tamén o título que lle dou a un dos poemas de Follas Novas, a súa estación ferroviaria foi o punto de partida dunha viaxe que realizou á vila mariñeira antes de morrer. Na actualidade, o edificio está sendo rehabilitado.

Fotografías e vídeos