Casa da Concha
22 de 27

Casa da Concha

Igrexa Rúa da Conga, 1 - 15705 Santiago - Santiago de Compostela. A Coruña.

Rosalía deu a luz á súa primeira filla nunha fonda situada no número 1 da rúa da Conga. O edificio foi promovido polo Cabido Compostelán, por iso posúe unha cuncha enriba da porta, facendo referencia a dita propiedade. Na actualidade, a denominada Casa da Concha, pertence á Universidade de Santiago, sendo a sede do Consello Social.

http://www.usc.es/csocial