Priorado de Bóveda de Amoeiro
17 de 25

Priorado de Bóveda de Amoeiro

Espazo Literario O Priorato, s/n - 32172 Bóveda de Amoeiro - Amoeiro. Ourense.

Na obra literaria de Pedrayo aparecen múltiples referencias a antigos priorados de Ourense. Un deles, do que se conservan varios restos, localízase en Bóveda de Amoeiro. A súa importancia radica en que foi un dos primeiros mosteiros galegos dependentes do Císter que logo se convertirá en priorado do Mosteiro de San Clodio. Xunto coa casa relixiosa, a parroquia forma parte tamén das súas composicións poéticas: En Bóveda de Amoeiro rolaba o trono das fontes e raiolaba o luceiro