Heraldo de Vivero
8 de 32

Heraldo de Vivero

Espazo biográfico, Espazo Literario R. Almirante Chicarro, 27 ? 27850 ? Viveiro. Lugo.

Fundado en 1912, o semanario local é o único que pervive ata os nosos días. Pechado no ano 37, con Ramón Canosa como propietario desde facía dez anos, iniciou a súa nova andadura en 1963. Suspéndese temporalmente no 66, pero xa no 68, ponse en marcha, continúando ata a actualidade. Unha gran amizade unía a Tobío e a Canosa, quen lle dedica un afectuoso saúdo de benvida tras regresar do exilio uruguaio. O escritor e diplomático realizou diferentes colaboracións para o semanario durante a súa vida.