Asociación de amigos dos cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas