Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela

Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela

Santiago: Facultade de Xeografía e Historia