Retrato de Ricardo Carballo Calero

Retrato de Ricardo Carballo Calero

Santiago: Parlamento de Galicia