Casa - Escola

Casa - Escola

Antiga casa - escola de Vilela de Nemiña

Casa orixinaria da familia do cura Cristóbal Lago, onde exerceu de mestre.