Rúa Tabernas

Rúa Tabernas

Real Academia Galega

Vista parcial da rúa na que ten a sede a Real Academia Galega