Ferreiría Locay

Ferreiría Locay

Ferrería Nova

Vista xeral da antiga ferreiría desde a canle de auga