Vivenda en Ferrería

Vivenda en Ferrería

Ferrería Nova

Detalle dunha das portas de entrada á casa da ferreiría Locay