Boca da mina

Boca da mina

Piñeira e a Mina da Toca

Vista dunha das bocas da mina