Castro da Torre
7 de 29

Castro da Torre

Castros, Espazo arqueolóxico Sobredo - 27325 Santa María de Folgoso do Courel - Folgoso do Courel. Lugo

Dos castro nomeados por Novoneyra, o de Brío é fácilmente identificable e localizable, malia non estar excavado. Non ocorre o mesmo co da Torre, cuxas primeiras noticias sobre o xacemento datan de 1980, acometéndose nel unha intervención arqueolóxica en 1993. Sitúase no contorno de Sobredo, na estrada que leva a Seceda