Mosteiro de Melón (Melón)
1 de 8

Mosteiro de Melón (Melón)

Mosteiro

As orixes do mosteiro cisterciense de Santa María de Melón son un tanto incertos pero todo apunta a que debeu de ser fundado nas décadas centrais do século XII en relación coa implantación desta orde nas terras occidentais da Península Ibérica da man de monxes procedentes da abadía francesa de Clairvaux.

A igrexa abacial de Melón comezada cara 1160-1170 foi, sen dúbida, unha das obras máis destacables da arquitectura da Orde do Císter no só pola súa envergadura senón tamén pola súa complexidade arquitectónica e calidade construtiva: planta de cruz latina, tres naves no corpo principal e deambulatorio e capelas radiais. Porén, hoxe en día so podemos facernos unha idea do que foi a partir das partes conservadas. A finais do século XIX un raio derribou a maior parte do corpo de naves nun momento no que a igrexa se convertera xa nunha simple parroquia trala exclaustración dos monxes. Debido a iso, cando no ano 1894 se emprende a súa restauración optouse por realizar unha nova fachada á altura do primeiro tramo da antiga nave quedando como igrexa  —máis que suficiente para unha parroquia rural— o espazo correspondente á cabeceira e o cruceiro. O terreo antes ocupado polo corpo de naves, do que aínda restan boa parte dos muros perimetrais, foron utilizados como atrio.

Aínda así, podemos observar dende o exterior, a grandiosa cabeceira que presenta a habitual gradación de volumes crecentes en altura dende as absidiolas ata a ábsida principal pasando pola xirola. No interior, esta articulación tradúcese nunha complexidade espacial que non se ve menoscabada polo rigor arquitectónico e decorativo tan propio da arte do Císter. 


Fotos: Lansbricae/José Antonio Gil / Wikipedia