Real Academia Galega
23 de 29

Real Academia Galega

Espazo biográfico Tabernas, 11 - 15001 A Coruña. A Coruña

Ante a súa inminente morte, Pondal escrebe a Salazar para que recolla os seus manuscritos literarios, documentos persoais e correspondencia, para depositalos na RAG, presidida por Murguía. Hoxe forman parte dos seus fondos, xunto á maleta onde o Bardo gardaba as oitavas de Os Eoas. A entidade foi constituída oficialmente o 30 de 09 de 1906, como resposta á loita de distintos intelectuais. Estes presentaban a necesidade dunha institución que puidese proxectar o rexurdimento cultural de Galicia.

http://www.realacademiagalega.org/ 981 207 308

Aberto de Luns a Venres de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas; excepto festivos, o mes de Agosto e do 24 de decembro ao 02 de xaneiro.