Santo Antoniño de Toques
3 de 10

Santo Antoniño de Toques

Mosteiro

O mosteiro de Santo Antoniño de Toques, hoxe igrexa parroquial de Santa María da Capela, é un mosteiro de grande antigüidade e importante valor arquitectónico. As primeiras mencións documentais están asociadas ao rei García de Galicia, no século XI, quen realizou unha importante doazón a este cenobio, aínda que o mosteiro é probablemente anterior a esa data. Reúne compoñentes prerrománicos, pero tamén as primeiras mostras da arte románica en Galicia, un calvario do século XII e uns importantes frescos do século XV no seu interior.

Cando o mosteiro foi desamortizado, no século XIX, a auga da fervenza, xa canalizada polos monxes, foi empregada para a instalación dunha fábrica de cravos e arames que xerou lendas que perduraron no imaxinario colectivo, como que o santo da igrexa fixo estoupar a fábrica porque o ruído dos rodicios non permitía escoitar as campás ou que nas noites de invernía as pantasmas dos operarios da fábrica aínda vagaban pola fraga.

Xesús Carro, Emilio Camps e Xosé Ramón Fernández-Oxea (Ben-Cho-Shey) encargáronse da catalogación da arquitectura relixiosa da Terra de Melide, documentando as igrexas e outros monumentos e dedicando atención especial a este mosteiro.