Antiga igrexa de San Pedro
6 de 10

Antiga igrexa de San Pedro

Igrexa

Nesta localización estaba a antiga igrexa parroquial do casco vello de Melide, a igrexa de San Pedro. O templo, de orixe románica, foi demolido en 1949, pero nacera xa como unha ampliación do pequeno núcleo urbano de Melide coñecido como o Burgo Novo. A igrexa é do ano 1265 e as súas formas románicas xa apuntan ao gótico. Só se conservan a portada románica e tres laudas sepulcrais do seu interior, situadas na actual capela de San Roque. Foi parroquial ata o ano 1842, cando se decidiu trasladar a sede parroquial para a igrexa do Convento e deixar San Pedro como auxiliar. Aínda así, Amador Rodríguez representaba nela cos rapaces da vila autos dos Reis Magos compostos por el mesmo.

Fronte á igrexa existían dous pazos urbanos medievais: a casa de Pedrosa e a casa de Sibil. Os tres monumentos foron documentados polo Seminario de Estudos Galegos. Antonio Taboada Roca, farmacéutico de Melide, era xenealoxista e estudou os vínculos familiares destes fidalgos.

Co paso do tempo, un dos aspectos salientables da publicación <i>Terra de Melide</i> é que documenta lugares, espazos ou patrimonio inmaterial que xa non existen e que serían moito menos coñecidos se non se levasen a cabo estes traballos de investigación. O libro <i>Terra de Melide</i> describe un mundo que xa só podemos ver en parte, malia pasar pouco máis de cen anos.