Casa García
3 de 6

Casa García

Edificio singular

Ano de construción: Década de 1930

Promotor: Vicente García Rodríguez, emigrante no Uruguai e na Arxentina. Neste último país participou na fundación da Mutua de Colonia Barón, orixe da colonia Barón na Pampa arxentina, unha localidade cuxos inicios se vinculan á construción dunha estación de ferrocarril ao redor da que xorde unha rede de pequenos comerciantes.

Estilo arquitectónico: Eclecticismo con influencias rexionalistas

Características:

A edificación foi construída por Francisco Veiga, máis coñecido como O Pena de Miñotos. Ocupa a posición central dunha parcela cuxa extensión apenas supera os 500 metros cadrados, cun xardín previo á fachada principal. Debido á reducida altura do peche, é posible divisar a vivenda dende o camiño que dá fronte á parcela. Preside a composición unha gran palmeira que data da época de construción da casa.

Constitúe un singular exemplo da arquitectura residencial indiana vinculada ao proxecto montañés, do que só adopta certos elementos illados. É de planta rectangular, á que se engaden elementos de ascendencia montañesa na súa fachada, como a torre, de planta cadrada, e unha terraza balaustrada, que ocupa a lonxitude restante da fachada principal e que está soportada por tres pilares, os cales configuran na planta baixa o soportal de acceso á vivenda. Na fachada principal conta cunha escalinata que descende ao xardín dende o soportal. Ten, ademais, uns pronunciados beirados que amosan tanto a cuberta da torre como a do corpo principal.

Fontes:

Bores Gamundi, Fernando (coord.) (2000): Casas de indianos, Santiago de Compostela, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, Xunta de Galicia.

Prieto Prieto, Verónica (2011): Ourol. A nosa historia, Ourol, Concello de Ourol.

Prieto Prieto, Verónica (2015): Ourol. Anacos da nosa historia, Ourol, Concello de Ourol.

 

Fotografías e vídeos