Escolas de Merille
4 de 6

Escolas de Merille

Edificio singular

Ano de construción: 1915

Promotor: Vivero y su Comarca

A sociedade Vivero y su Comarca foi a promotora da construción desta escola de ensino primario, entre outras moitas da comarca da Mariña. A súa actuación proinstrutiva deixou unha profunda pegada en Ourol, da cal son testemuño os numerosos edificios que aínda hoxe se conservan nalgunhas parroquias e que custodian entre as súas paredes a ilusión dunha xeración por aprender, educarse e prosperar.

Fundada en 1910 por un grupo de emigrantes de Viveiro en Cuba, a principal finalidade da sociedade era a de fomentar a educación e a instrución das novas xeracións da comarca, con intervencións nos concellos de Muras, Ourol, Río Barba, Xove, Cervo e Viveiro: «A principal preocupación era a educación; eles pasárono moi mal na emigración debido aos escasos coñecementos adquiridos e non querían que os nenos e nenas do seu país sufrisen o que eles sufriron; querían que se defendesen o mellor posible e para eles a educación era algo fundamental», relata Aurora Gato, emigrante de Ourol en Cuba que coñeceu de primeira man o labor deste organismo naquela illa, xa que o seu irmán colaboraba coa sociedade.

Características:

Edificio de forma rectangular e unha soa planta. A súa arquitectura é moi similar á doutras escolas promovidas pola sociedade habaneira. Na fachada principal destaca unha inscrición en que se le: «VIVERO Y SU COMARCA - HABANA - 1915». Dispón de numerosas fiestras remarcadas con pintura, que no interior quedan resaltadas cun arco de medio punto rebaixado, e dúas portas laterais como entradas independentes para as dúas aulas, nas que se impartían clases para nenos e nenas.

A cuberta do edificio é de lousa, moi típica da zona, de dúas augas asimétricas, pois tamén servía como tellado do soportal, situado na parte posterior. Nesta zona existe un amplo terreo que posiblemente fose o campo de recreo.

 

Fontes:

Bores Gamundi, Fernando (coord.) (2000): Casas de indianos, Santiago de Compostela, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, Xunta de Galicia.

Prieto Prieto, Verónica (2011): Ourol. A nosa historia, Ourol, Concello de Ourol.

Prieto Prieto, Verónica (2015): Ourol. Anacos da nosa historia, Ourol, Concello de Ourol.