Cemiterio de Xerdiz
6 de 6

Cemiterio de Xerdiz

Edificio singular

Ano de construción: 1908

Promotor: Veciños da parroquia (un total de 110 doantes), que contaron coa remesa de cartos dun grupo de veciños (64 en total) emigrantes en Cuba

Características:

É un dos cemiterios indianos máis representativos e bonitos da Mariña lucense grazas á riqueza do patrimonio que garda, con esculturas realizadas —entre outros canteiros— polas famosas mans de Francisco Veiga, O Pena de Miñotos. Chaman a atención as cruces latinas, as penitencias, as da Trindade ou as piedades.

No interior do cemiterio colocouse unha placa cos nomes de todos os doantes como homenaxe e gratitude.

Fontes:

Bores Gamundi, Fernando (coord.) (2000): Casas de indianos, Santiago de Compostela, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, Xunta de Galicia.

Prieto Prieto, Verónica (2011): Ourol. A nosa historia, Ourol, Concello de Ourol.

Prieto Prieto, Verónica (2015): Ourol. Anacos da nosa historia, Ourol, Concello de Ourol.

Fotografías e vídeos