Monumento de Eduardo Pondal
26 de 29

Monumento de Eduardo Pondal

Espazo biográfico, Parque Xardíns de Méndez Núñez, s/n - 15006 A Coruña. A Coruña

Obra promovida pola Reunión Recreativa e Instrutiva de Artesáns, en homenaxe ao Bardo bergantiñán, e realizada por Fernando Cortés Bugía en 1925. A escultura en pedra consiste no busto do poeta que se alza sobre unha peaña cunha placa conmemorativa.

http://www.coruna.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1133458428310&idioma=gl&itemID=1149055915904&itemTemplate=Portal-Entidad-Detalle&itemType=Entidad&pagename=Portal%2FPage%2FPortal-SubportadaSeccion