Cruceiros de Galicia (I): Os calvarios da Terra Cha

Na Terra Chá, a comarca con maior número de cruceiros da provincia de Lugo, atopamos catro espectaculares calvarios, tres deles no concello de Guitiriz e un no de Begonte. Con esta proposta preparada por Fernando Arribas estreamos unha serie de roteiros para visitar cruceiros por toda Galicia.

Asociación de amigos dos cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas

Os cruceiros constitúen un dos monumentos máis sobranceiros do Patrimonio Cultural Galego e forman parte da identidade cultural que nos caracteriza como pobo diferenciado. Para Castelao, os cruceiros galegos son “a máis enxebre manifestación artística do noso pobo”. Temos que destacar que Galicia é o país do mundo con maior número de cruceiros, monumentos que, ademais, presentan unha grande variedade tipolóxica e cronolóxica. Dicía Vicente Risco que todos os cruceiros galegos se asemellan pero que todos se diferencian, o que vén a confirmar a teoría de que non hai dous cruceiros iguais, incluso entre os realizados por un mesmo canteiro ou santeiro, pois en cada un podemos atopar trazos distintivos. Polo que respecta á súa cronoloxía, en Galicia podemos atopar cruceiros que van dende o século XIV ao XXI, pois na nosa terra o costume de facer e poñer cruceiros segue vivo.

Co obxecto de dar a coñecer os nosos cruceiros, o Consello da Cultura Galega e a Asociación de amigos dos cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas, presentan esta serie de roteiros para animar a todas as persoas interesadas no noso patrimonio, a coñecer e visibilizar estes monumentos senlleiros, que, lamentablemente e na maioría dos casos, ou pasan desapercibidos ou son pouco valorados.

O segundo xoves de cada mes publicarase un novo roteiro que permitirá coñecer a diversidade territorial, xeográfica e artística destes monumentos emblemáticos.

Quilómetros
Horas
0
Dificultade
En coche
Modo

Características

Entendemos por calvario un conxunto de tres cruces que representan o momento da crucifixión de Cristo no Gólgota entre os dous ladróns. A cruz central é a que se corresponde coa de Cristo; a do lado dereito é a de Dimas, nome do bo ladrón, e a do esquerdo, a de Xestas, o mal ladrón.


En Galicia, este tipo de monumentos adoitan ter, fundamentalmente, tres formas, pois atopamos calvarios integrados por tres cruces, por tres cruceiros ou por un cruceiro central flanqueado por dúas cruces, tendo todos eles como característica xeral a cruz ou cruceiro central de maior tamaño que as laterais. Cómpre destacar que boa parte dos calvarios galegos son o remate dun antigo viacrucis.


Na Terra Chá, a comarca con maior número de cruceiros da provincia de Lugo, atopamos catro espectaculares calvarios, tres deles no concello de Guitiriz e un no de Begonte. Como denominador común, os catro destacan pola súa boa labra, sendo obra de canteiros ou santeiros que coñecen e dominan o seu oficio.


Texto e fotos: Fernando Arribas (Asociación de amigos dos cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas)


BIBLIOGRAFÍA


Arribas Arias, Fernando e Blanco Prado, José Manuel. Catálogo de cruceiros da Terra Chá: Cruceiros de Guitiriz. Cadernos do Seminario de Sargadelos, nº 81. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, 1991.


Arribas Arias, Fernando e Blanco Prado, José Manuel. Catálogo de cruceiros da Terra Chá: Cruceiros de Begonte, Cospeito e Rábade. Cadernos do Seminario de Sargadelos, nº 87. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro, 2000.