Afonso X e Galicia: (II) A Coruña sur

De Sobrado dos Monxes a Santiago de Compostela seguindo as pegadas da arte do século XIII nun roteiro elaborado por Victoriano Nodar.

Afonso X O Sabio

"O monarca que de tanto mirar as estrelas se esqueceu a terra". Así se definiu a Afonso X, un rei que deixou para Galicia un legado fundamental: o principal monumento literario da lingua galega medieval, as Cantigas de Santa María.

Quilómetros
Horas
0
Dificultade
En coche
Modo

Características

Este roteiro lévanos de Sobrado dos Monxes ata Compostela, onde coñeceremos mosteiros e igrexas nas que se preservaron os trazos artísticos do século XIII, tanto na arquitectura como nas imaxes relixiosas.  Roteiro elaborado por Victoriano Nodar.