Rosalía de Castro nas terras de Compostela e Iria

Este roteiro lévanos aos escenarios vitais da gran poeta Rosalía de Castro, símbolo do Rexurdimento de Galicia. A través de pazos, igrexas e paisaxes, coñeceremos a inspiración da súa obra.

Quilómetros
Horas
0
Dificultade
En coche
Modo

Características

Esta ruta percorre o espazo vital e poético da escritora Rosalía de Castro, moi ligada ás comarcas de Santiago e Padrón. Con estas terras, Rosalía de Castro mantivo estreitos lazos vitais, que tiveron o seu reflexo nas súas creacións literarias, en